Gratis antivirus program Panda Cloud Antivirus

Panda Security har nu lanserat sitt Panda Cloud Antivirus program som är helt gratis. Panda Cloud Antivirus innehåller antivirus och antispyware skydd och även skydd mot rootkits. Programmet jobbar på ett annat sätt än tidigare program. Istället för att ha hela virusdatabasen lokalt så ligger dem i stället i molnet (Cloud) dvs på Pandas egna servrar.

Fördelen med detta är att du alltid har ett program som är uppdaterad. En annan fördel är att programvaran endast ska ta uppta ca 17Mb från internminnet när det ligger och jobbar i bakgrunden samt vara mindre resurs krävande  än andra liknande program.